Privaatsuspoliitika
Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus- Parodontalia OÜ töötleb isikuandmeid üksnes õiguspärastel alustel ja kooskõlas õigusaktidega;

Eesmärgi piirangu põhimõte – Parodontalia OÜ töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel;
Minimaalsuse põhimõte – Parodontalia OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks;

Parodontalia OÜ põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine.

Teenuse osutamise ja oma ülesannete täitmise käigus kogub ja töötleb isikuandmeid seadusest tuleneva õiguslikul alusel, seaduse alusel antud õigusakti alusel, kirjalikust lepingust ja/või andmesubjekti selgelt väljendatud nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete kaitse tagamiseks igapäevatöös juhindub Parodontalia OÜ isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Tundlike isikuandmete, nagu isiku tervise-, finants- ja sideandmete töötlemisele pöörab Hambakliinik kõrgemat tähelepanu.

Parodontalia OÜ rakendab isikuandmete puutumatuse ja kaitse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, nagu lukud, tulemüür, pahavaravastased programmid ja rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Võimaldame juurdepääsu Teie isikuandmetele vaid neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks.
Close
Kas Teil on küsimusi? Kirjutage meile!